اخبار

برگزاری مانور اطفاء حریق با خودرو چهارچرخ ATV مجهز به سیستم اطفاء حریق Water Mist

برگزاری مانور اطفاء حریق با خودرو چهارچرخ ATV مجهز به سیستم اطفاء حریق Water Mist

مانور اطفاء حریق با خودرو چهارچرخ ATV مجهز به سیستم اطفاء حریق Water Mist در شهر نیشابور مورخ 1392/11/15

جزئيات بيشتر

پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش های کوهنوردی

پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش های کوهنوردی

پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش های کوهنوردی ، تهران 26 و 27 دی ماه 1392

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش کوهنوردی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش کوهنوردی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین جشنواره دوسالانه فیلم و گزارش کوهنوردی تهران 26 و 27 دی ماه 1392

جزئيات بيشتر

نمايشگاه استاني جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري هاي كشور

نمايشگاه استاني جامع مديريت شهري و دستاوردهاي شهرداري هاي كشور