اخبار

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

اولین نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 7 الی 10 آذر ماه 1393 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر