اخبار

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و كيت MEGA ، شركت SAVA اسلواني ،19 و 20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت فولاد مباركه اصفهان

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و كيت MEGA ، شركت SAVA اسلواني ،19 و 20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت فولاد مباركه اصفهان

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و كيت MEGA ، شركت SAVA اسلواني ، 19 و 20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت فولاد مباركه اصفهان

جزئيات بيشتر

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و سه پايه ، شركت SAVA اسلواني و KONG ايتاليا ، 94/3/30 در شركت فولاد كاوه كيش

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و سه پايه ، شركت SAVA اسلواني و KONG ايتاليا ، 94/3/30 در شركت فولاد كاوه كيش

برگزاري كلاس آموزشي جك بادي و سه پايه ، شركت SAVA اسلواني و KONG ايتاليا ، 94/3/30 در شركت فولاد كاوه كيش

جزئيات بيشتر

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهر ماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

حضور آقای Rok Justin نماینده شرکت پترو صنعت امداد و مدرس شرکت SAVA از کشور اسلوانی جهت برگزاری کلاس تئوری و عملی جک های بادی برای پرسنل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شیراز در روزهای 2 و 3 و 4 اسفند ماه 1393

جزئيات بيشتر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

حضور شرکت پترو صنعت امداد در گردهمائی سراسری فرماندهان یگان های حفاظت استان ها در مجتمع مرکز آموزشی کریم جوانشیر

جزئيات بيشتر