اخبار

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394 تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

جزئيات بيشتر

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،21ارديبهشت ماه 1394 در شركت پخش نفت اصفهان

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،21ارديبهشت ماه 1394 در شركت پخش نفت اصفهان

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،21ارديبهشت ماه 1394 در شركت پخش نفت اصفهان

جزئيات بيشتر

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت ذوب آهن اصفهان

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت ذوب آهن اصفهان

برگزاري آموزش MEGA KIT ، شركت SAVA اسلواني ،20 ارديبهشت ماه 1394 در شركت ذوب آهن اصفهان

جزئيات بيشتر

برگزاري مانور محصولات شركت ،27 مرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز

برگزاري مانور محصولات شركت ،27 مرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز

برگزاري مانور محصولات شركت ،27 مرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شيراز

جزئيات بيشتر