ابزار فرود Banana


ابزار فرود Kong مدل Banana

ابزار فرود غارنوردی،مناسب برای فرود بر روی تک طناب به قطر 8 تا 12 میلی متر