ابزار فرود Rackong


ابزار فرود Kong مدل Rackong

قابل استفاده بر روی تک طناب و دو طناب با قطر 9 تا 13 میلی متر