ابزار فرود Robot


ابزار فرود Kong مدل Robot

ابزار فرود ویژه دره نوردی،قابل استفاده بر روی تک طناب و دو طناب با قطر 8 تا 12 میلی متر