ابزار فرود Shuttle


ابزار حمایتی و فرود Singing Rock مدل Shuttle

با قابلیت استفاده برای تک طناب و دو طناب هایی با قطر 7.8 تا 10.5 میلی متر