ابزار فرود Ghost


ابزار فرود Kong مدل Ghost

قابل استفاده برای طناب هایی با قطر 7.5 تا 10.5 میلی متر