طناب استاتیک


طناب های استاتیک در رنگ های مختلف و با قطر 9 الی 13 میلی متر

دارای استانداردهای CE 1019 و EN 1891

قطر طناب(mm)

9

9A

10

10.5

11

12

13

وزن (g/m)

50

61

69

72

80

92

109

تعداد سقوط UIAA

25

8

30

40

50

70

80

جرم نسبی پوسته(%)

49

41

39

36

40

35

46

لغزش پوسته(mm)

2

0

4

3

5

4

0

کشسانی (50-150 kg)(%)

3.8

2.8

3.4

3.4

3.3

3.2

3.3

میزان انقباض(%)

2.1

1.9

2

1.9

1.9

1.8

1.8

استحکام(kN)

23

26

34

38

40

44

48

حداقل استحکام با گره(kN)

13

15

17

18

20

25

27

مواد به کار رفته

PA

PA

PA

PA

PA

PA

PA

نوع

B

A

A

A

A

A

A

NFPA 1983 2006 edition

no

no

no

yes

no

no

no