مقنعه Majestin Nomex


دو لایه  100% Nomex  .  دارای استاندارد NFPA 1971