لباس عملیات آتش نشانی S-Gard آلمان


اورکت:

·  اورکت دارای حالت خمیده جهت حفظ ارگونومی بدن می باشد.

·آستین ها در محل اتصال به اورکت دارای حالت 3Dتحرک به معنی امکان حرکت آسان دست ها بدون تغییر حالت اورکت

·سرآستین با قابلیت تغییر سایز و فیکس نمودن                        

·دارای یک لایه داخلی اضافه از جنس Gore Texجهت جلوگیری از نفوذ آب به داخل آستین

·انتهای آستین دارای لایه محافظ در برابر خوردگی و سایش می باشد.

·لایه میانی لباس توسط یک لایه ضد آب Gore Texبه لایه خارجی متصل گردیده است . این موضوع مانع از پیچ خوردگی لایه میانه در زمان شستشو گردیده و همچنین جهت جلوگیری از حرکت و پیچیدن لایه داخلی لباس و داخل آستین

·      آرنج ها دارای محافظ از جنس کولار پوشیده شده با لایه سیلیکون کربن با مقاومت حرارتی و سایشی بالا با طراحی خاص جهت انعطاف بیشتر

·اورکت دارای محل نصب سیستم رادیویی در سمت چپ لباس با امکان مهار نمودن آنتن بی سیم می باشد.(امکان تغییر سایز،مدل و محل قرارگیری سیستم رادیویی بدون تغییر قیمت می باشد).                                           

·  دارای سرآستین دستکشی مقاوم در برابر حرارت مجهز به تکنولوژی Individual thumb Control) ) ITC