دستکش عملیاتی Fire 7000


دستکش عملیاتی Fire 7000  ساخت CMD  ایتالیا از جنس Nomex  دارای استاندارد CE EN 420-2 EN388-2243 EN407-4231 EN659