اخبار

نمایشگاه بین المللی نفت وگاز و پتروشیمی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی 16الی 19اردیبهشت ماه 1396 در تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی