اخبار

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

حضور شرکت پترو صنعت امداد در پنجمین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE
13 الی 15 اسفند ماه 1392 در دانشگاه صنعتی شریف