اخبار

همایش روز ملی بزرگداشت آتش نشان در سازمان فرودگاهی کل کشور

همایش روز ملی بزرگداشت آتش نشان در سازمان فرودگاهی کل کشور

حضور شرکت پترو صنعت امداد در همایش روز ملی بزرگداشت آتش نشان در سازمان فرودگاهی کل کشور مورخ 29 مهرماه 1396

جزئيات بيشتر

همایش روز ملی آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 همایش  روز ملی آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

حضور شرکت پترو صنعت امداد در همایش روز ملی آتش نشانی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس واقع در عسلویه با حضور HSE ارشد منطقه مورخ 22 الی 24 مهرماه سال 1396

جزئيات بيشتر

نمایشگاه بین المللی نفت وگاز و پتروشیمی

نمایشگاه بین المللی نفت وگاز و پتروشیمی

حضور شرکت پترو صنعت امداد در نمایشگاه بین المللی نفت ، گاز و پتروشیمی 16الی 19اردیبهشت ماه 1396 در تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات

نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات

حضور شرکت پترو صنعت امداد در دومين نمایشگاه بین المللی بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست ، آتش نشانی و امداد و نجات 13الی 16 مهرماه 1394تهران محل دائمی نمایشگاه های بین المللی

جزئيات بيشتر

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

برگزاري مانور سيستم اطفاء حريق با فشار بالا ، MULLER آلمان ، خرداد ماه 1394 در سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني تهران

جزئيات بيشتر